АгроСИС EООД
1309 София, ул. Столетов 38

Тел. 0878 61 61 57

АгроСИС EООД – Официален и единствен търговски представител на
Харковски заводи X330 – Украйна