почистване на зърно

почистване на зърно машина

ИСМ – Роторен аеродинамичен сепаратор           ЦОК – сепаратор за зърно с циклонна седиментна камера

почистване на зърно

ИСМ 5

Производителност:    
   
В режим на почистване до 5 т/час
В режим на калибриране до 3 т/час
Mощност 0,2 – 0,55 кВт, 220/380 V, 50 Hz
2150 мм Височина 3200 мм
460 мм Дължина 1000 мм
1750 мм Широчина 2000 мм
125 кг Тегло 180 кг

ИСМ 5 ЦОК

почистване на зърно

ИСМ 10

Производителност:    
   
В режим на почистване до 10 т/час
В режим на калибриране до 5 т/час
Mощност 0,2 – 0,75 кВт, 220/380 V, 50 Hz
2420 мм Височина 3400 мм
460 мм Дължина 1000 мм
1880 мм Широчина 2000 мм
150 кг Тегло 200 кг

ИСМ 10 ЦОК

почистване на зърно

ИСМ 15

Производителност:    
   
В режим на почистване до 15 т/час
В режим на калибриране до 7 т/час
Mощност 0,2 – 0,75 кВт, 220/380 V, 50 Hz
2420 мм Височина 3400 мм
460 мм Дължина 1000 мм
1880 мм Широчина 2000 мм
150 кг Тегло 200 кг

ИСМ 15 ЦОК

ИСМ 20

Производителност:    
   
В режим на почистване до 20 т/час
В режим на калибриране до 10 т/час
Mощност 0,4 – 3 кВт, 380 V, 50 Hz
2300 мм Височина 4800 мм
650 мм Дължина 1150 мм
2400 мм Широчина 2800 мм
380 кг Тегло 680 кг

ИСМ 20 ЦОК

ИСМ 30

Производителност:    
   
В режим на почистване до 30 т/час
В режим на калибриране до 15 т/час
Mощност 0,4 – 4 кВт, 380 V, 50 Hz
2300 мм Височина 4800 мм
650 мм Дължина 1150 мм
1750 мм Широчина 2800 мм
125 кг Тегло 700 кг

ИСМ 30 ЦОК

ИСМ 40

Производителност:    
   
В режим на почистване до 40 т/час
В режим на калибриране до 20 т/час
Mощност 0,4 – 5,5 кВт, 380 V, 50 Hz
2500 мм Височина 5200 мм
1150 мм Дължина 1630 мм
2400 мм Широчина 2800 мм
430 кг Тегло 920 кг

ИСМ 40 ЦОК

ИСМ 50

Производителност:    
   
В режим на почистване до 50 т/час
В режим на калибриране до 25 т/час
Mощност 0,4 – 6 кВт, 380 V, 50 Hz
2500 мм Височина 5200 мм
1150 мм Дължина 1630 мм
2400 мм Широчина 2800 мм
450 кг Тегло 970 кг

ИСМ 50 ЦОК

ИСМ 100

Производителност:    
   
В режим на почистване до 100 т/час
В режим на калибриране до 50 т/час
Mощност 4 – 11 кВт, 380 V, 50 Hz
3130 мм Височина 6382 мм
1750 мм Дължина 2250 мм
3017 мм Широчина 3682 мм
860 кг Тегло 1560 кг

ИСМ 100 ЦОК

ИСМ 150

Производителност:    
   
В режим на почистване до 150 т/час
В режим на калибриране до 75 т/час
Mощност 6 – 15 кВт, 380 V, 50 Hz
3130 мм Височина 6382 мм
1750 мм Дължина 2250 мм
3017 мм Широчина 3682 мм
910 кг Тегло 1610 кг

ИСМ 150 ЦОК

ИСМ 200

Производителност:    
   
В режим на почистване до 200 т/час
В режим на калибриране до 100 т/час
Mощност 6 – 22 кВт, 380 V, 50 Hz
3130 мм Височина 6382 мм
1750 мм Дължина 2250 мм
3017 мм Широчина 3682 мм
960 кг Тегло 1660 кг

ИСМ 200 ЦОК

Галерия

ИСМ – Роторен аеродинамичен сепаратор           ЦОК – сепаратор за зърно с циклонна седиментна камера